WAT IS ELEKTROMAGNETISCHE STRALING?

Menselijke wezens zijn voorzien van bio-elektromagnetische systemen, maar ook de aarde heeft haar eigen unieke elektromagnetische veld. Vanaf het begin der tijden is al het leven op aarde geëvolueerd om in een natuurlijke elektromagnetische omgeving te kunnen bestaan. Pas relatief recent (in de 20e eeuw) creëerde de mens elektriciteit en introduceerde daarmee een kunstmatig elektromagnetisch veld in onze natuurlijke omgeving. En door de warme gloed, die vanaf de allereerste verlichte gloeilamp kwam, veroorzaakte dit onverwachte bijproduct van de moderne elektriciteit een snelle uitbreiding van de door de mens veroorzaakte elektromagnetische velden, die nog nooit eerder in de geschiedenis van de aarde waren waargenomen.

Vandaag de dag zijn we getuige van een exponentiële groei van de draadloze technologie, met 5G draadloos en het internet der dingen, dat klaar is om alomtegenwoordige, wereldwijde radiofrequente straling te lanceren, wat verder bijdraagt aan de aardse soep van ‘elektromagnetische vervuiling’.

Neem even de tijd om vertrouwd te raken met de basis wetenschap van de elektromagnetische velden (EMV’s of EMF’s in engels). Uw kennis zal u niet alleen helpen om voorzichtigheid te betrachten bij de EMV’s thuis, op het werk en in het openbaar, maar ook om beschermende maatregelen te treffen voor uw persoonlijke draadloze en elektrische apparaten en u leren wat u nodig heeft om uw leefomgeving te beschermen.

Dit is wat wikipedia erover schrijft:

“De risico’s van de elektromagnetische straling afkomstig van mobiele telefonie, zowel van de toestellen als van de zendmasten, is nog onduidelijk. Enerzijds bestaat er geen onderzoek dat eenduidig en ondubbelzinnig enige gezondheidsschade aantoont. Maar er is ook nog geen onderzoek dat alle effecten uitsluit – met name niet omdat er nog onvoldoende epidemiologisch onderzoek is gedaan naar langdurige blootstelling aan lage doses.[9] Een overzicht van SAR-waarden [10] geeft weer hoeveel elektromagnetische straling het lichaam binnendringt per telefoon. Er is geen eenduidig bewijs dat een hoge SAR-waarde schadelijk is voor de gezondheid en/of een lage SAR-waarde ook minder schadelijk is voor de gezondheid.”

Volgens de Amerikaanse epidemiologe en publiciste Devra Davis beschikt de mobieletelefonie-industrie over een fonds van 250 miljoen dollar om op voor de industrie negatieve onderzoeksresultaten adequaat in de media te reageren (wargaming the science).

DUS, WAT IS NOU PRECIES EEN EMV?

EMV staat voor elektromagnetisch veld. Alle EMV’s hebben een elektrische veldcomponent en een magnetische veldcomponent. De studie van het elektromagnetisme omvat hoe elektrisch geladen deeltjes met elkaar en met magnetische velden interageren. Met het oog op de EMV-veiligheid thuis, zullen we het voornamelijk hebben over de door mensen gemaakte EMV’s.

EMR staat voor elektromagnetische straling. Dit deel van het totale EM-spectrum omvat radiogolven, microgolven, röntgenstraling en gammastraling.

De vier soorten kunstmatige EMV’s zijn:

1. AC elektrische velden worden gecreëerd door de spanning binnen 60Hz (50Hz in Europa) van niet-afgeschermde elektrische bedrading, plastic elektrische snoeren en elektrische apparaten. Hoe hoger de spanning, hoe hoger het elektrische veld.

2. AC magnetische velden zijn aanwezig wanneer er elektrische stroom door een draad, een metaal, een apparaat of door de grond loopt. Veelvoorkomende bronnen zijn onder meer hoogspanningskabels, huishoudelijke apparaten, de bedrading in huis, bedradingsfouten (d.w.z. neutraal naar neutraal, neutraal naar aarde) en elektrische stroom, die door metalen waterleidingen of het aardingssysteem van het huis loopt.

3. Radiofrequente straling is technisch gezien pulserende gemoduleerde microgolfstraling. RF-straling wordt uitgezonden door wifi-routers, draadloze apparaten, gameconsoles, zendmasten, Bluetooth-apparaten, slimme gadgets, slimme meters en nog veel meer.

4. Harmonische vervorming (gewoonlijk ‘vuile elektriciteit’ genoemd): dit zijn andere frequenties dan de standaardcyclus van 50 Hz/60 Hz die wordt gegenereerd door zaken zoals omvormers voor zonne-energie, dimmers, TL-verlichting, motoren met een variabele snelheid, nieuwe elektronische systemen met schakelende voeding (SMPS) en andere bronnen. Deze elektrische velden met een hogere frequentie leiden zich langs het bedradingssysteem van het huis en stralen in de woonomgeving uit, wat veel elektromagnetische interferentie (EMI) in huis veroorzaakt.

Hier zijn enkele veelvoorkomende termen bij het bespreken van EMV’s:

Elektrisch veld: een basiseigenschap van een geladen deeltje, meestal het elektron. Een elektrisch veld creëert een kracht waardoor andere ladingen bewegen. De kracht en de richting van de krachten, die zouden worden uitgeoefend op een lading binnen het elektrische veld, wordt bepaald door spanning tussen ladingen op een afstand van elkaar. Een elektrisch veld wordt gemeten in volt per meter (V/m).

Magnetisch veld: gemaakt door een bewegend geladen deeltje of stroom. Een in de tijd variërend magnetisch veld creëert een kracht waardoor ook ladingen bewegen. Een magnetisch veld wordt gemeten in eenheden die gauss (G) of tesla (T) worden genoemd.

Frequentie: het aantal keren per seconde dat ofwel het elektrische ofwel het magnetische veld een volledige cyclus voltooit. Gemeten in cycli per seconde (CPS) of Hertz (Hz).

Hertz (Hz): de maateenheid voor frequentie. In Hertz wordt het aantal cycli of het aantal richtingwisselingen per seconde uitgedrukt.

Stroom: elektrische stroom is de beweging van elektronen in een geleider, bijvoorbeeld een metaaldraad die onder elektrische spanning staat. De intensiteit van de stroom wordt uitgedrukt in ampère (A).

Wisselstroom (AC): een elektrische stroom, die de richting bij een bepaalde frequentie omkeert. AC wordt geassocieerd met een oscillerende frequentie of trilling. Nutsbedrijven leveren elektriciteit via AC met een spanning van 240V/60Hz in Noord-Amerika (230V/50Hz in Europa).

Gelijkstroom (DC): elektrische stroom die slechts in één richting beweegt, zoals bijvoorbeeld stroom die door een batterij wordt geproduceerd.

Golflengte: de lengte van één cyclus van een elektromagnetische golf. Hoge frequenties hebben een kortere golflengte dan lage frequenties. EM-golven met een lagere frequentie (langere golflengte) dringen materialen beter binnen dan lichtfrequenties. Gemeten in km, m, cm, mm, enz.

Straling is, in de eenvoudigste bewoordingen, de energie die door de ruimte of door materialen reist en die bestaat uit twee hoofdvormen: niet-ioniserend en ioniserend.

IONISERENDE VERSUS NIET-IONISERENDE STRALING

Niet-ioniserende straling: omvat radiogolven, microgolven (mobiele telefoons, laptops, tablets, computers, wifi en andere draadloze slimme apparaten), infrarood, zichtbaar en UV. Alle producten van Life-Maxx zijn tegen deze soort straling bestand.

Ioniserende straling: omvat hoogenergetische straling zoals röntgenstralen en gammastraling. Dit soort straling staat algemeen bekend als zeer gevaarlijk, zelfs in kleine doses. Het is algemeen aanvaard dat ioniserende straling schade aan het DNA kan veroorzaken. De producten van Life-Maxx bieden geen bescherming tegen dit soort straling.

STRALINGSNIVEAU IN NEDERLAND METEN

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meet dag en nacht het stralingsniveau. Dit doet zij op meer dan 150 plaatsen in Nederland. Als een meetwaarde omhoog gaat, gaat er bij het RIVM automatisch een waarschuwing af. De waarschuwingsdrempel ligt net boven de waardes die van nature voorkomen in Nederland. In geval van een waarschuwing onderzoekt het RIVM de oorzaak van die overschrijding. De actuele metingen van de meetposten staan op de website van het RIVM. Daar kunt u zien of de meetwaardes normaal of verhoogd zijn.

Zie ook: Stralings invloed op gezondheid