VRUCHTBAARHEID

Heel wat mensen kampen vandaag met vruchtbaarheidsproblemen. In talrijke studies is de blootstelling aan dagelijkse straling in verband gebracht met een verminderde vruchtbaarheid bij zowel mannen als vrouwen.

lees meer

Uit een onderzoek onder meer dan 900 zwangere vrouwen in het gebied rond San Francisco, dat werd gefinancierd door het National Institute of Environmental Health Sciences, is naar voren gekomen dat het aantal miskramen bij vrouwen die werden blootgesteld aan hogere stralingsniveaus.

lees meer

MISKRAMEN

KANKER

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft de straling van mobiele telefoons in dezelfde ‘mogelijk kankerverwekkende’ categorie ingedeeld als bijvoorbeeld chloroform, lood en uitlaatgassen geproduceerd door motoren.

lees meer

Volgens The New York Times en gerenommeerde onderzoekers zoals Dr. Henry Lai van de Universiteit van Washington, wijst ongeveer 70 % van de niet door de wireless-industrie gefinancierde studies uit dat dagelijkse straling een nadelige biologische impact heeft.

lees meer

ONTWIKKELING

GEDRAG

Een studie uit 2010 uitgevoerd door onderzoekers van de UCLA bij 29.000 kinderen bracht aan het licht dat bij kinderen op 7-jarige leeftijd de kans op gedragsproblemen 50% hoger is bij kinderen die ‘regelmatig waren blootgesteld’ aan mobiele telefoons in de baarmoeder en in de vroege kindertijd.

lees meer