METEN = WETEN

In deze wereld, waarin we steeds meer worden blootgesteld aan straling, is het belangrijk te weten wat u zelf kunt doen om deze belasting te verminderen. Hiervoor dient u eerst inzichtelijk te hebben waar de straling vandaan komt. Aan de hand hiervan kunt u beschermende maatregelen nemen. De Safe en Sound Pro meter is gebruikersvriendelijk en de enige verkrijgbare meter die getest en goedgekeurd is door derden. Met deze meter op zak kunt u altijd en overal zien hoe de stralingsbelasting is en kunt u plekken van zware belasting vermijden.

TEXTIEL

Allereerst heeft u een geschikte stralingsmeter nodig. Het gebruik van de meter  kan lastig zijn omdat er straling ruis kan zijn, veroorzaakt door bijv. Wifi, een zendmast etc. Hierdoor kan de meting erg variëren. Positioneer de stralingsbron en de meter op een dusdanige manier dat zij allebei volledig onbewogen blijven. Begin met het meten van de omgevingsachtergrond om te zien of dit veel verstoring geeft. Activeer nu de stralingsbron en lees het niveau op de meter af. Wikkel de meter vervolgens in de stof. Heractiveer vervolgens de stralingsbron en meet opnieuw.

KLEDING

Afschermende kleding vermindert uw blootstelling aan straling. De effectiviteit hiervan is eenvoudig te testen met een stralingsmeter. Het gebruik van de meter kan lastig zijn omdat er straling ruis kan zijn, veroorzaakt door bijv. Wifi, een zendmast etc. Hierdoor kan de meting erg variëren. Doe allereerst de afschermende kleding aan. Activeer de stralingsbron en meet nét buiten de kleding. Positioneer de meter nu in de kleding en meet opnieuw met de stralingsbron buiten uw kleding.

ALGEMENE PRODUCTEN

Onze laptop doek, muts, baby omslagdoek en alle andere producten die zijn gemaakt met afschermende stoffen worden getest met behulp van een stralingsmeter. Het gebruik van de meter kan lastig zijn omdat er straling ruis kan zijn, veroorzaakt door bijv. Wifi, een zendmast etc. Hierdoor kan de meting erg variëren.

Begin met het meten van het achtergrondniveau van de omgeving om te zien of dit erg varieert. Activeer nu de stralingsbron en lees het niveau op de meter af. Wikkel de meter vervolgens in het product (zoals een laptop doek, muts, cap, etc.). Heractiveer vervolgens de stralingsbron en meet opnieuw. Let op: Omdat het afschermende materiaal in het product zit, kan het erg moeilijk zijn om de meter af te lezen wanneer de meter eenmaal in het product zit verwikkeld. Wij raden om die reden aan om in de plaats daarvan de stoffen te meten waarvan de producten zijn gemaakt.

Klamboes houden radiogolven tegen, dus heeft u een meter nodig. Let op: U mag NOOIT een zender/ontvanger (mobiele telefoon, laptop of enige andere stralingsbron) in de klamboe plaatsen. Dit is erg gevaarlijk vanwege opschaling naar hogere frequenties. Hang de klamboe op en plaats de stralingsbron op een vaste positie buiten de klamboe. Meet met behulp van de meter buiten de klamboe. Plaats vervolgens de meter in de klamboe en meet opnieuw.

ONZE FAVORIETE METER

Safe and Sound Pro II Meter is een compacte, eenvoudig te gebruiken meter voor Radio Frequenties / Microgolfstraling. Klaar voor 5G! Door Derden Gecertificeerde RF-Meter met +/- 6dB nauwkeurigheid van 400MHz tot 7,2 GHz en effectief van 200MHz tot 8GHz! Bevat ook een premium OLED Display voor digitale metingen vanaf 0,001 µW/m² en tot wel 2.500.000 µW/m², Maximale Grip, Maximale Resetknop, USB Stroomaansluiting voor Continu Toezicht, Volumecontrole, Koptelefoonaansluiting, Kalibratiecertificaat en meer! Lees meer