WAAROM BESCHERMING TEGEN STRALING?

De hoogfrequente gepulste elektromagnetische straling waar we het steeds over hebben heeft een verstorende werking op de organen. Via accupunctuur is dit heel duidelijk aan te tonen.

In het lichaam bevinden zich 12 meridianen, ook wel energiebanen genoemd.  Als de energie ongehinderd hier doorheen kan stromen, functioneert het lichaam harmonieus. Als de doorstroming echter stagneert, gehinderd of geblokkeerd wordt, verandert harmonie in disharmonie en disharmonie in ziekte.

Je kunt de effecten/werking van straling vergelijken met het roken van een sigaret.
De 1 begint te hoesten bij het inhaleren, de ander merkt niets. In beide gevallen worden de longen wel aangetast. Straling doet hetzelfde, de 1 merkt het… de ander niet. Echter, in beide gevallen wordt de energie-toevoer naar de organen wel beïnvloed. Bij aanhoudend verminderde energie-toevoer, raakt het orgaan verzwakt en ontstaan er klachten.

BESCHERM JEZELF EN VOEL JE GEZONDER EN FITTER

Steeds meer mensen worden gevoeliger voor straling. Ze ervaren een rusteloosheid, een prikkelbaarheid die ze niet kunnen thuis brengen. Deze gevoeligheid heeft een naam: Elektromagnetische overgevoeligheid Syndroom (EOS) . Dit is een aandoening waarbij mensen  zeer gevoelig zijn voor elektromagnetische velden.

Gebruikers van Life-Maxx voelen zich vaak beter. Minder druk op het hoofd, minder hoofdpijn, beter slapen. Prikkelingen en een zwaar gevoel in het been bij het dragen van de mobiel in de broekzak verdwijnt. Mensen voelen zich minder down of vermoeid, ze zijn energieker. Ook hartkloppingen, die door het mobiel ontstaan, verdwijnen!

We krijgen veel fijne reacties binnen, een aantal hiervan hebben we op de site gezet onder gebruikers aan het woord. Life-Maxx wordt ook veel in praktijken verkocht. Deze therapeuten hebben meetapparatuur welke ze bij de patienten gebruiken. Hiermee kunnen ze heel direct de effecten aantonen!

BESCHERM OOK JE KINDEREN

Kinderen zijn, nog meer dan volwassenen, gevoelig voor elektromagnetische straling. Ze zijn continu in ontwikkeling en zijn extra kwetsbaar, vooral baby’s. Daarom is het belangrijk ze te beschermen tegen de invloeden van deze straling.

Speciaal voor de bescherming van baby’s hebben wij diverse producten in ons assortiment.

INVLOED VAN STRALING OP KINDEREN

Vruchtbaarheid

Heel wat mensen kampen vandaag met vruchtbaarheidsproblemen. In talrijke studies is de blootstelling aan dagelijkse straling in verband gebracht met een verminderde vruchtbaarheid bij zowel mannen als vrouwen. Maar globaal is er wel meer onderzoek gedaan naar de impact van dagelijkse straling op de vruchtbaarheid van mannen.

In 2010 publiceerde de European Science Foundation een rapport waarin stond dat ten minste 1 op de 5 mannen ‘verminderd vruchtbaar’ is en dat de hoeveelheid en de kwaliteit van het sperma in de ontwikkelde landen de voorbije decennia consistent is afgenomen – alleen al het voorbije decennium met 20-30 %.

Een studie uit 2008 waarvan de resultaten werden voorgesteld in de American Society for Reproductive Medicine wees uit dat mannen die 4 uur per dag een gsm gebruiken, 25 % minder zaadcellen hadden dan mannen die geen gsm gebruiken. Van het sperma dat ze wel nog hadden, was 80 % misvormd. De beweeglijkheid (een maat voor het zwemvermogen en een cruciale factor in de conceptie) was met een derde verminderd.

Andere studies leverden vergelijkbare resultaten op, zoals de studie uit 2011 van Queens University. Hierbij werden 2.100 mannen onderzocht en er werd een ‘significant verschil’ gevonden tussen mannen die een mobiele telefoon gebruiken en mannen die dat niet doen. Bovendien wees deze studie uit dat het gebruik van een mobiele telefoon de concentratie luteïniserend hormoon, een belangrijk voortplantingshormoon dat in de hersenen van mannen wordt uitgescheiden, verminderde.

Ontwikkeling

Volgens The New York Times en gerenommeerde onderzoekers zoals Dr. Henry Lai van de Universiteit van Washington, wijst ongeveer 70 % van de niet door de wireless-industrie gefinancierde studies uit dat dagelijkse straling een nadelige biologische impact heeft. Die biologische effecten kunnen worden ingedeeld in 3 categorieën: de celgroei, de DNA-replicatie en de neurologische functie.

De impact op de celgroei ging van een duidelijk vastgestelde vertraging van de celgroei en celbeschadiging, tot een verstoring van de celadhesie (Aldinucci et al. 2003, Buemi et al. 2001, Pacini et al. 1999, Raylman et al. 1997, Linder-Aronson & Lindskog 1995).

Op genetisch niveau zijn afwijkingen in de genexpressie (Hirose et al. 2003, Hirai et al. 2002) en in de foetale ontwikkeling vastgesteld – voornamelijk ter hoogte van het cardiovasculaire stelsel.

Tot op vandaag zijn de meeste studies uitgevoerd in gecontroleerde laboratoria. Het is dus moeilijk te zeggen hoe dit zich manifesteert op schaal van de bevolking. Het kan immers jaren duren voor de effecten duidelijk worden (bovendien is de blootstelling aan straling in orde van grootheid hoger dan 15 jaar geleden).

De vrees is dat kleine maar algemeen verspreide veranderingen in cellulaire en genetische processen in de vroege kindertijd effecten zullen hebben op de ontwikkeling, vooral voor kinderen. De hersenen van kinderen ontwikkelen zich namelijk snel en hun weefsels absorberen relatief grotere hoeveelheden straling dan die van volwassenen.

Gedrag

Een studie uit 2010 uitgevoerd door onderzoekers van de UCLA bij 29.000 kinderen bracht aan het licht dat bij kinderen op 7-jarige leeftijd de kans op gedragsproblemen 50% hoger is bij kinderen die ‘regelmatig waren blootgesteld’ aan mobiele telefoons in de baarmoeder en in de vroege kindertijd.

Mogelijke gedragsproblemen waren hyperactiviteit, aandachtsstoornissen en sociale problemen. Een eerdere studie bij 13.000 Deense kinderen leverde vergelijkbare resultaten op.

Volgens deze studies is het risico dat een kind gedragsproblemen ontwikkelt hoger naarmate de moeder vaker een mobiel heeft gebruikt. De mechanismen achter dit verband zijn nog niet opgehelderd. Wel is geopperd dat de straling van mobiele telefoons /laptops een directe invloed zou kunnen hebben op de regeling van de hormoonsecretie, die een invloed heeft op het metabolisme en de ontwikkeling van de hersenen.