VRUCHTBAARHEID

Heel wat mensen kampen vandaag met vruchtbaarheidsproblemen. In talrijke studies is de blootstelling aan dagelijkse straling in verband gebracht met een verminderde vruchtbaarheid bij zowel mannen als vrouwen. Maar globaal is er wel meer onderzoek gedaan naar de impact van dagelijkse straling op de vruchtbaarheid van mannen.

In 2010 publiceerde de European Science Foundation een rapport waarin stond dat ten minste 1 op de 5 mannen ‘verminderd vruchtbaar’ is en dat de hoeveelheid en de kwaliteit van het sperma in de ontwikkelde landen de voorbije decennia consistent is afgenomen – alleen al het voorbije decennium met 20-30 %.

Een studie uit 2008 waarvan de resultaten werden voorgesteld in de American Society for Reproductive Medicine wees uit dat mannen die 4 uur per dag een gsm gebruiken, 25 % minder zaadcellen hadden dan mannen die geen gsm gebruiken. Van het sperma dat ze wel nog hadden, was 80 % misvormd. De beweeglijkheid (een maat voor het zwemvermogen en een cruciale factor in de conceptie) was met een derde verminderd.

Andere studies leverden vergelijkbare resultaten op, zoals de studie uit 2011 van Queens University. Hierbij werden 2.100 mannen onderzocht en er werd een ‘significant verschil’ gevonden tussen mannen die een mobiele telefoon gebruiken en mannen die dat niet doen. Bovendien wees deze studie uit dat het gebruik van een mobiele telefoon de concentratie luteïniserend hormoon, een belangrijk voortplantingshormoon dat in de hersenen van mannen wordt uitgescheiden, verminderde.