HOE WERKT DE LIFE-MAXX STICKER?

De Life-Maxx technologie is een driedimensionale meerfase verschuiver die alle golven compenseert door een veelheid aan tegengolven te creëren om de faseverschuiving op verschillende niveaus te versterken en zo de vervuilende golven te neutraliseren. Deze techniek, in de natuurkunde Multi-phase driedimensionale faseverschuiving genoemd, wordt geïmplementeerd met behulp van verschillende modules die zijn samengesteld uit micro-antennes die in serie zijn geschakeld en die in staat zijn om alle frequenties van vervuilende golven op te vangen. Dankzij deze dunne antennemodules, verzet de life-Maxx technologie zich voortdurend tegen identieke golven als de golven die worden geproduceerd door de vervuilende apparaten.

De Life-Maxx is een patch dat bestaat uit een reeks modules en meerlagige reeksen antennes, ontworpen om vervuilende elektromagnetische golven op te vangen, met als doel ze in fase te verschuiven naar het hoogste niveau om de best mogelijke output te creëren. 

Deze elektromagnetische compensatietechnologie maakt het mogelijk om de ongewenste effecten op het biologische en het thermische vlak te beperken zonder de kwaliteit van de emissie / ontvangst van de bron te wijzigen.

IS DE MULTIFASE GEVAARLIJK?

Nee, de meerfasenverschuiver is niet gevaarlijk; het is een set passieve koperen antennemodules die als enige doel hebben de golven uit te faseren om andere schadelijke golven tegen te gaan. De grote versterking van de meerfasenverschuiving maakt het mogelijk om een schadelijke golf om te zetten in een gezonde golf.

DRIEDIMENSIONALE MULTIFASE SHIFT-TECHNOLOGIE

De 180° faseverschuiving is de actie van het tegenwerken van een identieke kracht aan een andere, zodat ze elkaar wederzijds compenseren.
Het is een universeel natuurkundig principe dat waarneembaar is van het oneindig kleine tot het oneindig grote. Hier is een eenvoudig voorbeeld om het te illustreren:

1 ) Een hamerslag op een metalen plaat zal de plaat vervormen: dit is de golf in fase.

2 ) Twee mensen die tegelijkertijd slaan, in tegengestelde richting, op dezelfde plaats, met dezelfde kracht op de metalen plaat, zullen geen vervorming veroorzaken: de tweede hamer compenseert de kracht van de eerste. Met andere woorden, de tweede hamer verschuift de kracht van de eerste hamer met 180°

BELANGRIJK: De kracht van hamer 1  bestaat nog steeds, deze is op geen enkele manier gewijzigd. Het is het GEVOLG van deze kracht die werd opgeheven door de slag van hamer 2.

Op dezelfde manier neutraliseert de Life-Maxx sticker de gevolgen van de vervuilende golf op het lichaam, zonder op enigerlei wijze de golf in fase van het apparaat te wijzigen, die hierdoor ongewijzigd blijft. Eenmaal aangebracht op uw apparaat, werkt de Life-Maxx sticker volgens het faseverschuivingsprincipe. Dankzij de antennemodules compenseert het de golven die door uw apparaten worden uitgezonden. De Life-Maxx sticker beschermt u tegen biologische en thermische effecten die normaliter uw lichaam en uw organen beïnvloeden. 

EVOLUTIE VAN DE LIFE-MAXX FASE SHIFT STICKER

1998: Eenvoudige antenne met faseverschuiving 1 en 2 waarvan de velden (rood) uitstralen bij 3 en 4 om te botsen in een faseverschoven golf 6. Effectief systeem alleen werkend in contact met de patch, die een 8 vorm had. 

2005: Vier antennes 1, 2, 3, 4 waarvan de velden (rood) uitstralen in 5, 6, 7, 8, om te botsen in verschillende in fase verschoven golven van verschillende niveaus in groen en blauw. De veelheid aan golven die niet in fase zijn, stapelt zich op, wat de compensatie-informatie versterkt, waardoor de bescherming effectiever wordt op biologisch niveau, op thermische en niet-thermische effecten. 

2023: De Three-Dimensional Multi-Phase Shift-technologie bestaat uit verschillende antennemodules die de compensatie (EM) op verschillende niveaus versterken. De aldus gegenereerde faseverschuivingsinformatie produceert nog grotere tegengolven (groen en blauw) voor ongeëvenaarde bescherming op biologisch niveau tegen thermische en niet-thermische effecten, die over nog grotere afstanden werken dan voorheen. Deze beschermt tot de hoge frequenties van het 5G netwerk.

AANVULLENDE UITLEG

Wanneer de multi-faseverschuiver zich in een elektromagnetisch veld bevindt, stroomt er een elektrische stroom door alle antennes in beide richtingen, waardoor een elektromagnetisch veld ontstaat dat in de twee richtingen circuleert, altijd in tegengestelde richting. De rode pijl in de ene en de blauwe pijl in de andere richting. De twee stralingsstromen verzetten zich voortdurend tegen elkaar en genereren een tegengestelde golf.

ANDERE BIOLOGISCHE TESTS

De elektronenmicroscoop kan laten zien hoe onze cellen (bloedcellen) reageren in aanwezigheid van elektromagnetische golven met en zonder Multi-Phase Shifter. Een bloedmonster wordt onder de microscoop gebruikt zonder blootstelling aan elektromagnetische golven, daarna met blootstelling en daarna met onze life-maxx patch bescherming. 
 
BEKIJK OP RTL NIEUWS

Neutrale toestand van de testpersoon

Bloedbeeld van de testpersoon na een 5 minuut durend telf. Gesprek zonder de Life-Maxx sticker. Een sterke klontering van rode bloedlichaampjes wordt zichtbaar.

Bloedbeeld van de testpersoon na een 5 minuten durend telf.gesprek met de Life-Maxx sticker. Er ontstaat geen typische klontering van de rode bloedlichaampjes.

Bestel stickers