Gezondheidsraad over straling

De magnetische velden rond hoogspanningslijnen vormen een mogelijke verklaring voor de toename van leukemie bij zowel kinderen als volwassenen, zo meld de Gezondheidsraad. Omdat niet duidelijk is vanaf welk niveau het risico mogelijk verhoogd is, adviseert de raad om ‘de beroepsmatige blootstelling aan magnetische velden uit voorzorg zo laag als redelijkerwijs mogelijk is te houden‘.

Ook adviseert de raad om meer onderzoek te doen naar magnetische velden, mede omdat door de energietransitie het gebruik van elektriciteit waarschijnlijk zal toenemen. De raad onderzocht ook de blootstelling aan magnetische velden bij bijvoorbeeld elektriciteitsbedrijven, waar de blootstellingsniveaus hoger kunnen zijn dan in een woonomgeving. ”In onderzoek naar beroepsmatige blootstelling zijn aanwijzingen gevonden voor een verhoogd risico op ALS, alzheimer, leukemie en enkele andere vormen van kanker”, constateert de Gezondheidsraad.

Er wordt al langere tijd onderzoek gedaan naar hoogspanningslijnen en straling/magnetische velden. Zo langzamerhand komt er steeds meer duidelijkheid over de invloed hiervan op ons lichaam.  We hebben een aantal artikelen gevonden die we graag met u delen:

Gezondheidsraad: mogelijk vaker leukemie bij hoogspanningslijn

Hoogspanningslijnen en gezondheid: kanker bij kinderen

Hoogspanningslijnen en gezondheid: kanker bij volwassenen

In Nederland geldt een voorzorgbeleid voor de afstand tussen hoogspanningslijnen en woningen om blootstelling aan magnetische velden in de woonomgeving te beperken. ”Recent wetenschappelijk onderzoek geeft een extra argument voor voorzorgbeleid rond hoogspanningslijnen”, stelt de Gezondheidsraad. Er worden inmiddels woningen opgekocht die te dicht bij een hoogspanningsmast staan en er worden geen vergunningen meer afgegeven voor nieuwbouw.