ELEKTROMAGNETISCH SPECTRUM

Het onderstaande diagram toont het elektromagnetische spectrum. Een steeds grotere zorg voor onze gezondheid is de microgolfstraling (vaak EMV-straling, radiofrequentie of RF-straling of draadloze straling genoemd) – steeds meer onderzoek begint de nadelige effecten voor onze gezondheid van deze straling aan te tonen. Aan deze straling worden we steeds vaker blootgesteld en dat te maken heeft met de verspreiding van de draadloze technologieën in ons dagelijks leven.

DOWNLOAD