DEMPING IN PERCENTAGES

De anti straling producten worden uitgebreid in het laboratorium getest en geoptimaliseerd om de hoogste bescherming te kunnen bieden tegen straling. Om de hoeveelheid straling vermindering te visualiseren wordt er gewerkt met een straling demping tabel. Hierin worden de eenheden en begrippen decibel (dB), percentages en μW/m2 gebruikt.

DECIBEL

Het decibel, symbool dB, is geen eenheid, maar is een verhouding. Decibel wordt gebruikt binnen radio-, microgolf- en glasvezel-communicatienetwerken als een handige maatstaf voor het absolute vermogen.

PERCENTAGE EN μW/m2

In de tweede kolom van de tabel staat het percentage van de stralingsvermindering weergegeven. In het voorbeeld in de tabel wordt er gewerkt met een gemeten straling van 1000 μW/m2. Mocht u het beschermingspercentage van een product wilt weten, controleer dan de dB en volg de onderstaande tabel.

HET BEPALEN VAN DE HOEVEELHEID DEMPING (dB)

  1. Meet uw eigen veldsterkte in μW/m2, bijvoorbeeld 1000 μW/m2
  2. Bepaal met hoeveel procent u de veldsterkte wilt reduceren (zie tweede kolom in tabel)
  3. Zoek in dezelfde rij naar het bijbehorend getal in dB

Voorbeeld: U wilt de stralingsbelasting van 1000 μW/m2 naar 0.1 μW/m2 terugbrengen, dan hebt u een straling werend product nodig dat 40 dB beschermt. Beginwaarde (tabelwaarde is wat ervan overblijft)

dB

5

10

15

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

45

50

55

60

%

68.38

90.00

96.84

99.00

99.21

99.37

99.50

99.60

99.68

99.75

99.80

99.84

99.87

99.90

99.92

99.94

99.95

99.96

99.968

99.975

99.980

99.984

99.987

99.9900

99.9968

99.9990

99.9997

99.9999

100

31.62

10.00

3.16

1.00

0.79

0.63

0.50

0.40

0.32

0.25

0.20

0.16

0.13

0.10

0.08

0.06

0.05

0.04

0.03

0.03

0.02

0.02

0.01

0.01

0.0032

0.0010

0.0003

0.0001

1000

316.2

100.0

31.6

10.0

7.9

6.3

5.0

4.0

3.2

2.5

2.0

1.6

1.3

1.0

0.79

0.63

0.50

0.40

0.32

0.25

0.20

0.16

0.13

0.10

0.0316

0.0100

0.0032

0.0010

100000

31623

10000

3162

1000

794

631

501

398

316

251

200

158

126

100

79.4

63.1

50.1

39.8

31.6

25.1

20.0

15.8

12.6

10.0

3.16

1.00

0.32

0.10

BLOOTSTELLING ELEKTROMAGNETISCHE VELDSTERKTE (V/m)

Een microgolf is elektromagnetische straling in een hoger frequentiegebied, welke gebruikt worden voor communicatie van o.a. televisie, mobiele telefoon, wifi en bluetooth. De golven variëren in lengte van bijvoorbeeld 1 m bij een frequentie van 300 MHz tot 1 mm bij een frequentie van 300.000 MHz. 

De maximale toegestane hoeveelheid veldsterktes van de elektromagnetische straling waaraan u mag worden blootgesteld zijn in Nederland:

  • 28 V/m voor 100 MHz tot 400 MHz
  • 61 V/m voor 900 MHz, 1.800 MHz en 2.000 MHz tot 300.000 MHz

Dit is echter daterend uit 1998. Het SBM heeft in 2015 in samenwerking met artsen, wetenschappers en bouwbiologen de maximaal toegestane hoeveelheid veldsterktes opnieuw vastgesteld, welke veel lager liggen dan de norm, zijnde:

  • 0,6 V/m voor buitenshuis
  • 0,1 V/m voor binnenshuis

Deze waardes worden als een veilig limiet beschouwd voordat uw gezondheidsschade zult ondervinden.

(1.000.000 Hz = 1,0 MHz)

TV

3G

4G

5G

WIFI

DECT

MIN. (Hz)

50 Hz

2.000 MHz

850 MHz

700 MHz

2.400 MHz

880 MHz

MAX. (Hz)

2.500 MHz

2.000 MHz

2.600 MHz

26.000 MHz

5.000 MHz

1.900 MHz