5G en antennes

Waar staan de zendmasten?

In de button hieronder treft u een kaart aan waar u precies kan zien waar de zendmasten van de diverse providers bij u in de buurt staan.

KLIK HIER

Vanaf 2020 wordt de vijfde generatie mobiele communicatie verwacht. Op dit moment wordt 5G getest op verschillende plekken in Nederland. 5G gaat gebruik maken van nieuwe en bestaande zendmasten. Naar verwachting komen er ook kleine antennes bij.

Technische standaard voor 5G

De technische standaard voor 5G-mobiele communicatie is nog in ontwikkeling. De verwachting is dat deze in 2020 is afgerond. Bedrijven die nieuwe apparatuur installeren houden er rekening mee dat deze ook met de 5G-standaard kunnen werken.

Frequenties voor 5G

Hoewel 5G een zendtechniek is die ook op de bestaande frequentiebanden van 2G, 3G en 4G gebruikt kan worden, heeft de Europese Unie drie specifieke frequentiebanden aangewezen voor 5G: de 700 MHz, 3,5GHz en 26 GHz.

De consultatie voor het veilen van de frequenties is 5 december 2019 gestart en duurt zes weken. Het gaat om de frequentiebanden 700 MHz, 1400 MHz en 2100 MHz. Nederland wil daarna volgens afspraken binnen de Europese Unie voor 30 juni 2020 daadwerkelijk veilen. Begin 2022 volgt de veiling van de 3,5 GHz band. De overheid zet in op minimaal drie deelnemers aan beide veilingen. In de veiling is een dekkingsverplichting opgenomen.

Gemeentelijk antennebeleid

Gemeenten hebben via de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) invloed op de plaatsing van vergunningsvrije antennes door het Antenneconvenant. Voor antennes hoger dan 5 meter is toestemming van de gemeente nodig via een omgevingsvergunning. Een gemeente heeft geen invloed op het gebruik van een bepaalde frequentie, het aan- of uitzetten van het 5G New Radio zendprotocol (5G NR) of het gebruik van een bepaalde antennetechniek. Frequenties voor mobiele communicatie worden namelijk techniek-neutraal geveild en vergund door Agentschap Telecom. Een operator kan in theorie nu al 5G NR aanbieden. Er zijn alleen nog nauwelijks mobiele telefoons die hiervan gebruik kunnen maken.

5G en gezondheid

Alle 5G-antennes moeten, net als 2G-, 3G- en 4G-antennes, voldoen aan de internationale blootstellingslimieten voor elektromagnetische straling. De totale optelsom van alle elektromagnetische straling mag nooit boven deze limieten uitkomen.

In het kennisbericht ‘5G en mobiele communicatie’ beantwoordt het Kennisplatform Elektromagnetische Velden de meest gestelde vragen over 5G, straling en gezondheid.

Op 5 november 2019 heeft de Tweede Kamer de Gezondheidsraad verzocht om op basis van de meest actuele wetenschappelijke inzichten uiterlijk in het 2e kwartaal van 2020 een advies uit te brengen over mogelijke gezondheidsrisico’s in relatie tot 5G.

Metingen 5G-antennes

Op diverse plaatsen in Nederland, bijvoorbeeld bij 5Groningen, wordt getest met de mogelijkheden van 5G. Agentschap Telecom heeft op verschillende testlocaties veldsterktemetingen uitgevoerd om inzicht te krijgen in de elektromagnetische straling van 5G-antennes.

De resultaten van de 5G-metingen staan op de pagina Resultaten metingen straling antennes.

5G-antennes en zendmasten in het Antenneregister

In het Antenneregister staat per antenne-installatie de frequenties die in gebruik zijn. Dit geldt ook voor de locaties waar getest wordt met een 5G frequentie.

Experimenteerlocaties 5G

In het  Nationaal Frequentieplan (NFP) staat per frequentieband voor welk soort gebruik een frequentie bestemd is. Voor ander gebruik van frequentieruimte dan in het Nationaal Frequentieplan (NFP) staat kan bij Agentschap Telecom een experimenteervergunning aangevraagd worden. Dit is een tijdelijke zendvergunning (maximaal één jaar) voor niet-commercieel gebruik waarmee mobiele operators en andere partijen gecontroleerd tests kunnen uitvoeren.

Bij experimenteervergunningen voor 5G kunnen bijvoorbeeld andere bandbreedtes en/of andere zendvermogens gebruikt worden dan bij bestaande zendvergunningen.

Hieronder vindt u een overzicht van de actieve experimenteervergunningen voor 5G. In verband met bedrijfsvertrouwelijkheid zijn niet alle gegevens uit het Antenneregister overgenomen.

Experimenteervergunningen 5G per 1 februari 2022 (verleend door Agentschap Telecom)
Plaats Postcode Frequentie(s) Einddatum vergunning
Delft
Valkenburg (ZH)
2628 CR
2236 ZZ
700 MHz
3,5 GHz
26 GHz
1/3/2022
Den Haag 2496 RZ 3,5 GHz 24/6/2022
Eindhoven 5656 AE 26 GHz 30/6/2022
Breda 4818 JD
4834 HK
4834 VG
3,5 GHz 1/7/2022
Helmond
Nuenen
5708 JP
5673 TX
3,5 GHz 1/9/2022
Eindhoven 5656 AE 3,5 GHz 1/9/2022
Eindhoven 5656 AE 3,5 GHz 1/9/2022
Hoogezand 9601 LI 3,5 GHz 21/9/2022
Eindhoven 5612 AP 26 GHz 30/9/2022
Honselersdijk 2675 LB 2300 MHz 31/10/2022

Bron: antennebureau.nl

Lees ook: Tips om straling te beperken