KANKER

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft de straling van mobiele telefoons in dezelfde ‘mogelijk kankerverwekkende’ categorie ingedeeld als bijvoorbeeld chloroform, lood en uitlaatgassen geproduceerd door motoren.

Kanker is één van de meest besproken effecten van de dagelijkse blootstelling aan straling. Er is bewijs gevonden voor verbanden met meerdere soorten kanker, waaronder borstkanker, hematologische kankers en hersenkanker.

Het grootste onderzoek naar het gebruik van mobiele telefoons en hersenkanker is het Interphone case-control onderzoek waarbij 13 ontwikkelde landen (behalve de VS) waren betrokken. Hoewel het verhoogde risico op hersenkanker in dit onderzoek onder patiënten in de leeftijd van 30-59 jaar met hersenkanker niet kon worden vastgesteld, blijkt wel uit dit onderzoek wel dat mensen, die meer dan 10 jaar een mobiele telefoon gebruikten, een verdubbeld risico hadden op het ontwikkelen van hersengliomen, een soort tumor. De directeur van het International Agency for Research on Cancer (IARC) van de WHO zei: “Observaties op het hoogste niveau van de cumulatieve gesprekstijd en de veranderende patronen van het mobiel telefoongebruik sinds de periode van het onderzoek van Interphone, met name bij jongeren, betekent dat verder onderzoek naar het gebruik van mobiele telefoons en het risico op hersenkanker zeker gerechtvaardigd is.”

In mei 2016 maakte het National Toxicology Program de resultaten van een meerjarig, federaal gefinancierd onderzoek openbaar. Uit dat onderzoek bleek dat mannetjesratten, die werden blootgesteld aan radiofrequentie straling (RF), een grotere kans hadden om te worden gediagnosticeerd met hersenkanker, het maligne glioom genaamd, evenals op het ontwikkelen van een tumor in de zenuwen van het hart. De stralingsniveaus, waaraan de ratten werden blootgesteld, lagen in de buurt van de federale veiligheidslimieten, die vergelijkbaar zijn met waaraan mensen zouden worden blootgesteld.

Een rapport uit 2017, dat werd gepubliceerd in het American Journal of Epidemiology, bevestigde dat Canadezen, die tijdens hun leven 558 uur of langer mobiele telefoons gebruikten, meer dan twee keer zoveel kans hadden op het ontwikkelen van het maligne glioom, een agressieve vorm van hersenkanker. De bevindingen versterkten het verband tussen het maligne glioom en het gebruik van mobiele telefoons.

In meerdere onderzoeken is aangetoond dat er een verband bestaat tussen leukemie en andere hematologische kankers bij kinderen (zoals bijvoorbeeld een lymfoom en het multipel myeloom) en de laagfrequente magnetische velden, zoals die van hoogspanningsdraden. Een causaal biologisch mechanisme is nog niet helemaal duidelijk, maar het verband blijkt wel een sterke statistische significantie te hebben. In 2002 classificeerde de IARC deze magnetische velden als ‘mogelijk kankerverwekkend voor de mens’. Men kwam tot deze classificatie op basis van het aangetoonde ‘consistente patroon van een verdubbelde toename van leukemie bij kinderen in verband met een gemiddelde residentiële blootstelling over een lange periode aan magnetische velden’.