GEDRAG

Een studie uit 2010 uitgevoerd door onderzoekers van de UCLA bij 29.000 kinderen bracht aan het licht dat bij kinderen op 7-jarige leeftijd de kans op gedragsproblemen 50% hoger is bij kinderen die ‘regelmatig waren blootgesteld’ aan mobiele telefoons in de baarmoeder en in de vroege kindertijd.

Mogelijke gedragsproblemen waren hyperactiviteit, aandachtsstoornissen en sociale problemen. Een eerdere studie bij 13.000 Deense kinderen leverde vergelijkbare resultaten op.

Volgens deze studies is het risico dat een kind gedragsproblemen ontwikkelt hoger naarmate de moeder vaker een mobiel heeft gebruikt. De mechanismen achter dit verband zijn nog niet opgehelderd. Wel is geopperd dat de straling van mobiele telefoons /laptops een directe invloed zou kunnen hebben op de regeling van de hormoonsecretie, die een invloed heeft op het metabolisme en de ontwikkeling van de hersenen.